Předseda Ústavního soudu přijal zástupce Pražského klubu

02.06.2012

Ústavní soud, Brno, 2. června 2012 (TZ 21/12)

http://wengzai.com/qiwen/915.html

Předseda Ústavního soudu Pavel

Rychetský přijal dne 30. května 2012 představitele tzv. Pražského klubu,

což je neformální organizace zástupců vedoucích diplomatických

zastoupení 15 zemí. Klub byl založen v Praze koncem 60. let a jeho

smyslem je pěstovat neformální kontakty s významnými osobnostmi českého

politického a kulturního života, které umožní bližší vhled do aktuálního

společenského, kulturního a politického dění v naší zemi.

Brněnského

setkání se účastnila Tijana Nilsen Balac za velvyslanectví Norského

království, Istvan Buczko za velvyslanectví Maďarské republiky, Rolf

Ericsson za velvyslanectví Švédského království, Nicolas de Lacoste za

velvyslanectví Francouzské republiky, Mike Moon za velvyslanectví

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ruben Vallejo za

velvyslanectví Argentinské republiky.

Pavel

Rychetský úvodem setkání popsal základní historická východiska ochrany

ústavnosti v České republice a porovnal náš ústavní systém se systémy

některých evropských států a USA. Věnoval se rovněž pravomocem Ústavního

soudu, zvlášť s ohledem na kontrolu ústavnosti právních předpisů a

princip subsidiarity. V diskusi pak odpovídal na otázky spojené s

procesem a podmínkami jmenování soudců Ústavního soudu, soudcovské

nezávislosti, anebo změn ústavního pořádku.

Předseda Ústavního soudu přijal zástupce Pražského klubu

Vlastimil Göttinger, vedoucí protokolu ÚS

vlastimil.gottinger@usoud.cz