Přehled jednání Ústavního soudu pro 15.týden roku 2014

04.04.2014

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.04.2014 09:30 do: 10.04.2014 10:00
Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Spisová značka: IV. ÚS 2503/13
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský
Označení navrhovatelů:  Altner AG
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 3. prosince 2009 sp. zn. 23 C 275/2008, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. září 2010 sp. zn. 19 Co 324/2010 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2013 sp. zn. 23 Cdo 1404/2011
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu Práva účastníka soudního řízení

Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl rozsudkem pro uznání, že je žalovaný (stěžovatel) povinen zaplatit částku 3 287 248,80 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, předmětem sporu byla pohledávka objednatele ze smlouvy o dílo. Rozsudek byl potvrzen odvolacím soudem a dovolání stěžovatele bylo Nejvyšším soudem odmítnuto pro nepřípustnost.

Stěžovatel napadá skutková zjištění a právní závěry nalézacího a odvolacího soudu a tvrdí, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Stěžovatel tvrdí, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání a dále že v jeho věci rozhodoval věcně nepříslušný soud, neboť se jednalo o obchodní závazkový vztah. Základ nároku vyplývá ze smlouvy původně uzavřené mezi podnikateli (na vytápění rodinného domku původního objednatele) a žalobce byl aktivně legitimován na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Závěr odvolacího soudu, že se nejedná o smlouvu mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, považuje stěžovatel za nesprávný. Dovolací soud v soudním řízení nezjednal nápravu a dovolání stěžovatele jako nepřípustné odmítl. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku pro uznání, neboť se domnívá, že postupem obecných soudů bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces a zákonného soudce.