Přehled jednání Ústavního soudu pro 53. týden roku 2016

23.12.2016

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.12.2016 09:00 do: 28.12.2016 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: Iv. ÚS 3594/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2016, č. j. 8 As 68/2016-43
Stručná charakteristika:  Opožděné podání, doplnění kasační stížnosti, počítání lhůt, právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  J. Ř.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně, protože dospěl k závěru, že kasační stížnost byla doplněna opožděně. Výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 4. 2016, zákonná měsíční lhůta podle § 106 odst. 3 s. ř. s. tak uplynula 22. 5. 2016, avšak příslušné podání došlo soudu do datové schránky teprve dne 23. 5. 2016.

Stěžovatel namítá, že kasační stížnost byla odmítnuta pro její opožděné doplnění, které však bylo podáno včas, neboť 22. 5. 2016 byla neděle, a lhůta tak ze zákona končila teprve v pondělí 23. 5. 2016; v tento den byla kasační stížnost doplněna. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu, neboť se domnívá, že jím bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na spravedlivý proces.