Přehled ústních jednání pro 29. týden roku 2011

15.07.2011

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
21. 7. 2011 9:00
- 21. 7. 2011 9:30
Sp. zn.: Pl. ÚS 9/08
Soudce zpravodaj: Jiří Mucha
Navrhovatelé: Krajský soud v Brně
Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Přezkoumávané akty: návrh na zrušení ustanovení čl. V bodu 1. věty

druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o

opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží

porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých

dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,

ve znění pozdějších předpisů
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

 

Ústavní

soud obdržel návrh Krajského soudu v Brně na zrušení ustanovení věty

druhé, bodu 1, čl. V. zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č.

191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného

vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu

České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Krajský

soud ve svém návrhu uvádí, že projednává žalobu, kterou se žalobce

domáhá zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně z roku. 2005,

jakož i jemu předcházejícího rozhodnutí Finančního úřadu Brno II, kterým

byla žalobci vyměřena daň z příjmu za zdaňovací období roku 2002 ve

výši 87.028,- Kč. Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný i správní orgán

prvního stupně vyměřili daň žalobci na základě aplikace čl. IV a čl. V

bodu 1 zákona č. 260/2002 Sb., jímž byla provedena změna zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů. V rámci řízení před krajským soudem

přitom žalovaný správní orgán zaujal stanovisko, ve kterém uvedl, že

jako orgán moci výkonné nebyl ve správním řízení oprávněn posoudit

soulad předpisu nižší právní síly se zákonem ani soulad zákona

s ústavním pořádkem, ač to bylo ve správním řízení žalobcem požadováno.

Žalovaný jako správní orgán není legitimován k podání návrhu k Ústavnímu

soudu na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení a zákon

nedovoloval žalovanému, stejně jako ani správci daně prvního stupně,

jiný postup při posuzování čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002

Sb., neboť výklad uvedeného ustanovení je jednoznačný.