Přehled ústních jednání pro 50. týden roku 2012

07.12.2012

V tomto týdnu se konají 2 jednání.

go

 II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 12. 2012 9:00
- source link 12. 12. 2012 9:25
Sp. zn.: II. ÚS 1938/12
Soudce zpravodaj: Jiří Nykodým
Navrhovatelé: Obchodní společnost Bohemia Faktoring, s. r. o., zastoupená Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem v Brně
Řízení o ústavní stížnosti

go to site Přezkoumávané akty: Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v

Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č. j. 36 Co 7/2012-93 ze dne 21. února

2012
(Možnost jednat před soudem)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

se domáhá zrušení označeného usnesení. Tím byl k odvolání vedlejšího

účastníka řízení (tam žalovaného) změněn rozsudek soudu tak, že byla

vedlejšímu účastníkovi řízení uložena povinnost zaplatit stěžovatelce na

nákladech řízení částku 410 Kč. Náhrada nákladů odvolacího řízení

nebyla přiznána nikomu. Stěžovatelka se domnívá, že napadeným

rozhodnutím byla porušena její ústavně zaručená práva podle čl. 11 odst.

1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Odvolacímu soudu v ústavní stížnosti vytýká, že odvolání podané

vedlejším účastníkem řízení jí nebylo vůbec doručeno k vyjádření a bylo o

něm rozhodnuto, aniž by odvolací soud nařídil jednání. Stěžovatelka se

tak o podaném odvolání a o odvolacím řízení dozvěděla až z pro ni

nepříznivého rozhodnutí odvolacího soudu. Podle stěžovatelky lze jen

stěží hovořit o dodržení práva na spravedlivý proces a zásady rovnosti,

když stěžovatelce nebylo nijak umožněno zaujmout k argumentaci

žalovaného své stanovisko, či jakkoli jinak uplatnit svá práva v

odvolacím řízení a odvolací soud rozhodl jinak než soud prvního stupně.

 

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
12. 12. 2012 10:00
- source 12. 12. 2012 11:00
Sp. zn.: IV. ÚS 334/11
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: M. V.
Řízení o ústavní stížnosti
(ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2010 sp. zn. 1 Co 71/2010)
I. poschodí, senátní místnost č. 151


Stěžovatelka

požadovala odškodnění za poškození osobních práv ve výši 500 000  Kč a

to náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 250 000 Kč ve smyslu § 15

občanského zákoníku za svého zemřelého za zásah do jeho osobních práv a

to práva na ochranu jeho zdraví a občanské cti podle § 11 občanského

zákoníku způsobených pětiměsíční vazbou a neúměrnou délkou jeho

trestního stíhání.  Manžel stěžovatelky zemřel dříve, než bylo řízení

ukončeno. Neúměrně dlouhé trestní stíhání manžela stěžovatelky vedlo

podle ní k tomu, že manžel stěžovatelky byl několik let v nejistotě a

marně čekal na výsledek celého trestního stíhání. Jeho kariéra,

společenské postavení, které si vybudoval, byly zásluhou

vykonstruovaného obvinění, téměř půlroční vazbou a délkou trestního

stíhání zničeny. Neúměrná délka trestního stíhání a nejistota, ve které

po dobu trestního stíhání žil, měla podle stěžovatelky velmi neblahý

vliv na manželův zdravotní stav. Obecné soudy žalobu stěžovatelky

zamítly, že nárok uplatněný stěžovatelkou je promlčen. S touto

argumentací stěžovatelka nesouhlasí a argumentuje tím, že podle právního

názoru Nejvyššího soudu se právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích

podle ustanovení § 13 odst. 2 o.z. nepromlčuje.