Přehled ústních jednání pro 52. týden roku 2009

21.12.2009

V tomto týdnu se koná 1 jednání.

III. senát - veřejné ústní jednání
22. 12. 2009 13:30
- 22. 12. 2009 14:00
Sp. zn.: III. ÚS 1481/09
Soudce zpravodaj: Jan Musil
Navrhovatelé: CETIN Ali
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ČR

ze dne 29. 1. 2009 sp. zn. 6 Tdo 1569/2008, proti rozsudku Vrchního

soudu v Praze ze dne 27. 6. 2008 sp. zn. 11 To 56/2008 a proti rozsudku

Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 3. 2008 sp. zn. 3 T 11/2007

(Výměra uloženého trestu odnětí svobody, materiální podmínka pro použití

vyšší trestní sazby u kvalifikované skutkové podstaty trestného činu)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

 

Stěžovatel

žádá zrušení všech rozsudků a rozhodnutí soudů z důvodu podle něj hned

několika porušení jeho základních práv. Trestná činnost stěžovatele

spočívala v tom, že měl opakovaně prodat na objednávku drogu pervitin

(prosinec 2005, duben 2006). V jednom případě si u něj pervitin objednal

kamarád trvale žijící na území Německa – později svědek -  a ve druhém

případě doručil stejnému kamarádovi prostřednictvím kurýra do Německa

další dodávku, kterou zakoupil od spoluobžalovaného. Kurýrem byla

spoluobžalovaná manželka stěžovatele. Vrchní soud v Praze nabyl názor,

že se ze strany stěžovatele a jeho dvou spoluobžalovaných jednalo o

trestnou činnost naplňující znaky páchání trestné činnosti ve formě

organizované skupiny působící ve více státech, tedy České republice a

SRN. Proti uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal stěžovatel

řádné dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten dovolání stěžovatele odmítl jako

zjevně neopodstatněné. Stěžovatel se domnívá, že výše uvedenými

rozhodnutími Nejvyššího soudu ČR, Vrchního soudu v Praze a Krajského

soudu v Plzni, byla porušena jeho základní práva - právo na spravedlivý

proces, spravedlivé rozhodnutí a právo na zákonem stanovený postup a

úpravu řízení. Porušení svých základních práv stěžovatel spatřuje

zejména v tom, že před nalézacím soudem byl důkaz výpovědí svědka

proveden pouze přečtením jeho svědecké výpovědi učiněné před orgány

Policie SRN za účasti Policie ČR a právních zástupců obžalovaných,

přestože svědek předvolání převzal, není mrtvý, nezvěstný, ani

nedostižitelný pro dlouhodobý pobyt v cizině. Jeho výpověď byla přečtena

pouze na základě poznámky Policie SRN, že svědek k soudu do ČR

nepřijede. Porušení svých základních práv spatřuje stěžovatel dále v

tom, že soud nesprávně posoudil provedené důkazy, když odvolací i

dovolací soudy dospěly ve vztahu ke stěžovateli k závěru, že se dopustil

trestné činnosti jako člen organizované skupiny působící ve více

státech, když za člena organizované skupiny označil pouze stěžovatele,

přičemž další spoluobžalované za členy této organizované skupiny soudy

neshledaly.