Přehled ústních jednání pro 6. týden roku 2013

01.02.2013

V tomto týdnu se koná jedno jednání.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

Od: 5. 2. 2013 14:00
Do: 5. 2. 2013 14:30

Sp. zn.: III. ÚS 3162/12
Soudce zpravodaj:
Jan Musil
Navrhovatelé: Generali Pojišťovna a. s.
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: rozsudek Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 26. 4. 2012 č. j. 69 Co 131/2012-78
(právo na spravedlivý proces, regresní nárok pojišťovny vůči provozovateli motorového vozidla, který odmítl sdělit, kdo řídil vozidlo v době nehody s odvoláním na hrozící postih osoby blízké)
I. poschodí, senátní místnost č. 152

Okresní

soud v Olomouci svým rozsudkem uložil žalovanému zaplatit pojišťovně

-stěžovatelce částku 22.027,- Kč. V části, v níž se stěžovatelka

domáhala po žalovaném zákonného úroku z prodlení, byla žaloba zamítnuta a

dále bylo rozhodnuto, že žalovaný je povinen zaplatit stěžovatelce

náklady řízení. Proti tomuto se žalovaný odvolal.

Krajský

soud v Ostravě - pobočka v Olomouci původní rozsudek změnil tak, že

žaloba na zaplacení shora uvedené částky se i s úrokem z prodlení zamítá

a stěžovatelce se ukládá povinnost zaplatit žalovanému náklady řízení

před soudy obou stupňů. Stěžovatelka brojí proti tomu, jak soud druhého

stupně interpretoval zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla, když za bezdůvodné nesplnění povinnosti nepovažoval

skutečnost, že žalovaný stěžovatelce nesdělil identifikační údaje o

řidiči vozidla, a nepředložil příslušné doklady. Stěžovatelka tak odmítá

argument žalovaného, že tímto postupem využil svého ústavně zaručeného

práva odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního

stíhání sobě nebo osobě blízké.

V

ústavní stížnosti stěžovatelka namítá, že bylo porušeno její základní

právo na spravedlivý proces, jakož i zásady jistoty občanskoprávních

vztahů, tím, že byl soudem nesprávně a bez řádného odůvodnění v její

neprospěch aplikován hmotněprávní předpis.