Přehled ústních jednání pro 9. týden roku 2011

25.02.2011

V tomto týdnu se konají 4 jednání.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
1. 3. 2011 15:30
- 1. 3. 2011 16:00
Sp. zn.: IV.ÚS 3191/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: A.M. a J. M., zastoupeni JUDr. Zdeňkem Šulcem, advokátem

advokátní kanceláře se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 18
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost směřující proti výroku II.

rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Co 99/2010-93 ze dne 1. září

2010
(právo na spravedlivý proces dle čl.36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod - náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

požadují zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze, který potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně a uložil stěžovatelům zaplatit žalované

společně a nerozdílně náklady odvolacího řízení. Z předložené ústavní

stížnosti vyplývá, že soud zamítl žalobu stěžovatelů proti žalované

České republice – Ministerstvu financí ČR – o zaplacení finanční částky,

které se stěžovatelé domáhali z titulu náhrady škody způsobené

nesprávným úředním postupem, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na

náhradu nákladů řízení. Stěžovatelé namítají, že náklady žalované nebyly

náklady účelně vynaloženými, neboť Ministerstvo financí ČR disponuje

dostatečným množstvím odborných zaměstnanců, kteří jsou schopni

zajišťovat obranu zájmů žalované před soudy. Podle stěžovatelů nebyl

důvod, aby v odvolacím řízení zastupoval žalovanou advokát, a nikoli

pověřený pracovník Ministerstva financí ČR, jak tomu bylo v řízení před

soudem prvního stupně.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
1. 3. 2011 16:00
- 1. 3. 2011 16:30
Sp. zn.: IV.ÚS 2855/10
Soudce zpravodaj: Vlasta Formánková

Navrhovatelé: Ing. S. D. a L. D., zastoupených JUDr. Tomášem Cabalkou,

advokátem advokátní kanceláře se sídlem ve Stříbrné Skalici, U Jabloně

358
Řízení o ústavní stížnosti
Přezkoumávané akty: ústavní

stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 30 Co

243/2010-99 ze dne 22. července 2010 a proti výroku III. rozsudku

Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 21 C 201/2008-75 ze dne 17. června

2009
(právo na spravedlivý proces dle čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod - náklady řízení)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelé

požadují zrušení označených rozhodnutí Městského soudu v Praze, který

potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a uložil stěžovatelům zaplatit

žalované společně a nerozdílně náklady odvolacího řízení. Z předložené

ústavní stížnosti vyplývá, že soud zamítl žalobu stěžovatelů proti

žalované České republice – Ministerstvu financí ČR – o zaplacení

finanční částky, které se stěžovatelé domáhali z titulu náhrady škody

způsobené nesprávným úředním postupem, a žádnému z účastníků nepřiznal

právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatelé namítají, že náklady

žalované nebyly náklady účelně vynaloženými, neboť Ministerstvo financí

ČR disponuje dostatečným množstvím odborných zaměstnanců, kteří jsou

schopni zajišťovat obranu zájmů žalované před soudy. Podle stěžovatelů

nebyl důvod, aby v odvolacím řízení zastupoval žalovanou advokát, a

nikoli pověřený pracovník Ministerstva financí ČR, jak tomu bylo

v řízení před soudem prvního stupně.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 3. 2011 8:00
- 2. 3. 2011 8:30
Sp. zn.: I. ÚS 1696/09
Soudce zpravodaj: Pavel Rychetský

Navrhovatelé: FORTUNA sázková kancelář a.s., se sídlem Praha 1,

Vodičkova 30, právně zastoupené Dr. JUDr. Miroslavem Zámiškou,

advokátem, se sídlem AK Na Příkopě 23, Praha 1
Řízení o ústavní stížnosti

Přezkoumávané akty: ústavní stížnost proti rozhodnutím Finančního úřadu

pro Prahu 1 č. j. 334565/07/001511/7627 ze dne 13. 11. 2007 a č. j.

282706/07/001511/7627 ze dne 17. 9. 2007, rozhodnutím Finančního

ředitelství pro hl. m. Prahu č. j. 2264/08-1300-105163 ze dne 15. 2.

2008 a č. j. 2266/08-1300-105163 ze dne 15. 2. 2008, rozsudkům Městského

soudu v Praze sp. zn. 11 Ca 92/2008 ze dne 26. 9. 2008 a sp. zn. 11 Ca

93/2008 ze dne 26. 9. 2008, a rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j.

2 Afs 131/2008-137 ze dne 17. 4. 2009
(Právo vlastnit majetek, nabývání majetku; Daně a poplatky; Právo na soudní a jinou právní ochranu; Státní moc )
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

uplatnila nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u vybraných loterií

a jiných podobných her a namítá, že orgány veřejné moci (které jí

tvrzený nárok nepřiznaly) porušily celou řadu základních práv a svobod

uvedených v Listině, stejně jako pravidla vlastní právnímu státu daná

Ústavou. Stěžovatelka je přesvědčena, že zrušením ustanovení § 113

písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty „obživla“

ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) a § 68 odst. 10 tohoto zákona. Jelikož

neuspěla se svým odvoláním ve správním řízení ani s žalobou podanou ve

správním soudnictví, obrátila se s kasační stížností na Nejvyšší správní

soud. Ten však její podání zamítl s tím, že zrušením derogačních

ustanovení nemůže dojít k automatickému obnovení účinnosti zrušené

právní úpravy.

 

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
2. 3. 2011 10:00
- 2. 3. 2011 11:00
Sp. zn.: IV. ÚS 1521/10
Soudce zpravodaj: Michaela Židlická
Navrhovatelé: H. Š.
Řízení o ústavní stížnosti

(ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. března

2010 č. j. 25 Cdo 1715/2008-118 a proti rozsudku Městského soudu v Praze

ze dne 14. září 2007 č. j. 51 Co 44/2007-99)
I. poschodí, senátní místnost č. 151

 

Stěžovatelka

brojí proti shora uvedeným rozhodnutím, neboť se domnívá, že jimi bylo

porušeno její základní právo na spravedlivý proces a právo na zákonného

soudce. Stěžovatelka, činná jako porodní asistentka, se domáhala

přiznání práva na náhradu škody způsobené státem. Tvrdila, že jí vznikla

škoda v příčinné souvislosti s vyhlášením výsledku dohodovacího řízeni o

výši úhrad ve zdravotnictví, neboť Ministerstvo zdravotnictví

postupovalo protiprávně, pokud mělo zákonem uloženou povinnost

přezkoumat soulad výsledku dohodovacího řízení se zákonem a s veřejným

zájmem, a přesto zveřejnilo výsledek, který zákonu odporuje. Městský

soud v Praze její žalobě nevyhověl s tím, že vyhlášení výsledku

dohodovacího řízení není úředním postupem. Její dovolání, v němž mimo

jiné požadovala položení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropských

společenství, však bylo odmítnuto pro nepřípustnost.