Při posuzování naplnění podmínek pro omezení osobní svobody obviněného uvalením vazby je třeba vycházet ze stavu daného v době rozhodování soudu

24.03.2016

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatele a zrušil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatele na osobní svobodu a na spravedlivý proces. 

Právní věta:

Při posuzování naplnění zákonných podmínek pro omezení osobní svobody obviněného uvalením vazby je třeba vycházet ze stavu daného v době rozhodování soudu, nikoliv ze spekulací o naplnění těchto podmínek v budoucnu. Proto má-li být obviněný vzat do tzv. útěkové vazby z důvodu hrozby vysokého trestu, pak je především nezbytné, aby mu onen vysoký trest mohl být reálně uložen za spáchání trestného činu, pro nějž je aktuálně trestně stíhán, nikoli za spáchání jiného trestného činu (na nějž by skutek obviněného mohl být v budoucnu překvalifikován).

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 356/16 je dostupný PDF zde (193 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu