Přijetí předsedy Nejvyššího soudu Nizozemského království

15.03.2011

Ústavní soud, Brno, 15. března 2011 (TZ – 17/11)

Pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy

Brožové k návštěvě České republiky přijal její nizozemský protějšek,

profesor Geert J. M. Corstens. Součástí jeho programu bylo i přijetí na

Ústavním soudu, kam jej dne 16. března 2011 kromě Ivy Brožové doprovodil

i velvyslanec Nizozemského království Jan Henneman a místopředseda

Nejvyššího soudu Roman Fiala.

 

V úvodu

setkání vyzdvihl Pavel Rychetský úlohu Nejvyššího soudu v nizozemském

justičním systému, a to zejména s akcentem na absenci koncentrovaného a

specializovaného ústavního soudnictví. Profesor Corstens jej následně

informoval o aktuální situaci, tedy o připravované novelizaci ústavy a

peripetiích abstraktního přezkumu norem obecnými soudy. Další odborná

diskuse směřovala ke struktuře návrhů na zahájení řízení před Ústavním

soudem a ke komparaci postavení soudců obecných soudů při aplikaci

právního předpisu, jež subjektivně považují za rozporný s ústavou.

V závěru

rozhovoru nizozemský předseda Nejvyššího informoval předsedu Ústavního

soudu o dvou otázkách, které jsou v Nizozemí aktuální v souvislosti

s diskusí o novém zákoně. Kdo disponuje nejvyšší legitimací k výkonu

státní moci v zemi; a následně – nemůže se stát  nový systém jmenování

soudců politickou záležitostí?

 

Předseda

Ústavního soudu předestřel své stanovisko, tedy že žádná z mocí ve

státě nemá mít absolutní převahu a dominanci. Naopak, jednotlivé složky

by se měly navzájem doplňovat a vyvažovat, aby bylo dosaženo harmonické

rovnováhy. V souvislosti s druhou otázkou pak naznal, že nezávislost

soudce se odvíjí především od stálosti jeho funkce, tedy jmenování na

dobu neurčitou, a proto soudce nemusí být tomu, kdo jej jmenoval, nijak

zavázán. V této souvislosti vyzdvihl i význam nizozemského královského

majestátu, jehož záštita je sama o sobě jednou ze záruk nezávislosti

justice i státního zastupitelství.

Přijetí předsedy Nejvyššího soudu Nizozemského království