Přijetí velvyslance Slovenské republiky

25.08.2016

Ústavní soud, Brno, TZ 92/2016

Předseda Ústavního soudu včera přijal velvyslance Slovenské republiky pana Petera Weisse. Jednalo se o historicky první návštěvu pana velvyslance v sídle Ústavního soudu, nikoliv však o první setkání mezi oběma funkcionáři. Pana velvyslance totiž s předsedou Ústavního soudu pojí přátelské vztahy ještě z doby, kdy se naše země vydaly na cestu samostatné státnosti.

Pavel Rychetský seznámil svého hosta nejen s historií Ústavního soudu, ale i s aktuálními otázkami, které souvisí s ochranou ústavnosti v České republice. Oba současně vyzdvihli, že spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou je evropském kontextu unikátní a zůstává i nadále na vynikající úrovni.

 

here

 

Vlastimil Göttinger, vedoucí odboru vnějších vztahů