Příjetí výboru parlamentu Ruské federace

15.05.2013

Ústavní soud, TZ 28/13

Na pozvání Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu České republiky přijela delegace horní komory ruského parlamentu, tvořená členy výboru Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace pro ústavní legislativu, právní a soudní otázky a rozvoj občanské společnosti. Dne 14. května 2013 navštívila delegace také Brno a na závěr svého pobytu byla přijata na Ústavním soudu.

Delegaci, v jejímž čele stál předseda výboru Alexandr Alexandrovič Klišas, přijala místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková spolu se soudcem Janem Filipem a generálním sekretářem Ivo Pospíšilem. Místopředsedkyně Tomková v úvodu setkání vyzdvihla význam spolupráce ústavních soudů a horních komor parlamentů a ve stručnosti představila základní poslání Ústavního soudu České republiky. Soudce Filip poté představil historické milníky vzniku ústavního soudnictví v našich zemích a uvedl podrobnější vymezení pravomoci, působnosti a některých aktuálních problémů, kterým musí Ústavní soud České republiky čelit.

Delegace projevila živý zájem o problematiku vztahu ústavních soudů k moci zákonodárné a informovala českou stranu o některých iniciativách, které prosazuje ve vztahu k posílení autority ústavního soudu Ruské federace a implementaci jeho rozhodnutí. Závěr diskuse byl orientován na možnosti pružnější reakce zákonodárce na derogační zásahy ústavního soudu a také na incidenční úlohu obecných soudů, jejichž návrh na zrušení právního předpisu pro rozpor s ústavou vyplývá v Ruské federaci z judikatury Nejvyššího soudu, zatímco v našich podmínkách se jedná o povinnost stanovenou přímo Ústavou.

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu