Přípravné jednání Konference evropských ústavních soudů

15.09.2015

Ústavní soud, Brno, TZ 77/2015

 

Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk se zúčastnil přípravného jednání organizačního výboru Konference evropských ústavních soudů, které se ve dnech 10. a 11. září 2015 konalo v gruzínském Batumi.

Konference evropských ústavních soudů byla založena v roce 1972 jako stálý orgán expertní mezinárodní spolupráce v oblasti ústavního soudnictví a dnes sdružuje 42 ústavních soudů. Jednou za tři roky se koná Kongres, který je vždy orientován na specifickou problematiku související s ústavním soudnictvím. Přípravou  - v pořadí již sedmnáctého  - Kongresu se zabývali i nejvyšší představitelé evropských ústavních soudů v Batumi.

Kongres konaný v roce 2017 bude pod gruzínským předsednictvím zaměřen na problematiku ústavních principů a jejich reflexi v judikatuře ústavních soudů. Profesor Fenyk také vystoupil na následné mezinárodní konferenci, kde přednesl příspěvek na téma aplikace mezinárodních smluv a aktivně se zúčastnil odborné diskuse na toto téma.

 

Přípravné jednání Konference evropských ústavních soudů

 
Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu