Prohlášení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského k účasti na oslavách Dne vzniku samostatného československého státu

26.10.2016

Státní svátek 28. říjen je nejvýznamnějším svátkem našeho státu spojený nejen s obnovením státní svrchovanosti českého národa, ale i s odstartováním procesu budování moderního demokratického právního státu v srdci Evropy. Význam tohoto svátku nemůže být snižován nebo dokonce degradován pochybením případně neomaleným postupem úředníků Kanceláře prezidenta republiky, osobu prezidenta nevyjímaje. Nemůže být zpochybňován ani podle mého soudu nešťastným a nevhodným prohlášením vrcholných ústavních činitelů naší země v souvislosti s návštěvou nositele Nobelovy ceny míru čtrnáctého Dalajlámy v naší zemi. Důsledkem může být toliko snížení autority dotčených činitelů. Atˇ již byly důvody a okolnosti jakékoli, pan Jiří Brady by měl být v tento den oceněn vysokým státním vyznamenáním, i kdyby bylo třeba přidat na pódium Vladislavského sálu jednu židli navíc. Odmítnutí účasti na oficiálních oslavách tohoto státního svátku však považuji za projev neúcty k jeho významu a nepochopení skutečnosti, že výběr účastníků není výsledkem cíleného či libovolného výběru pozvaných ze strany hostitelů, ale přirozeným zobrazením reprezentace všech ústavních orgánů, orgánů územní samosprávy, akademické obce i představitelů ostatních občanských a konfesních skupin obyvatelstva. Pro ty je účast nejen věcí cti, ale i odpovědnosti.

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.
předseda Ústavního soudu                                                                                                          V Brně dne 26. října 2016