Rakouský velvyslanec v Brně

21.03.2011

Ústavní soud, Brno, 18. března 2011 (TZ – 18/11)

Předseda Ústavního soudu přijal v pátek

dne 18. března 2011 velvyslance Rakouské republiky, pana Ferdinanda

Trauttmansdorffa. V úvodu setkání vyzdvihl Dr. Rychetský excelentní

úroveň a trvalost vztahů českého a rakouského Ústavního soudu, stejně

jako historický primát obou institucí v evropských dějinách.

 

Pan

velvyslanec informoval předsedu Ústavního soudu o rakouské iniciativě,

která by měla důstojným způsobem připomenout letošní 130. výročí

narození Hanse Kelsena, jednoho z otců rakouské ústavy a významného

právního filozofa, a to jak na území Rakouska, tak i v České republice,

kde se Kelsen narodil a kde také krátkou dobu působil. Dr. Rychetský

tuto iniciativu přivítal. Uvedl, že existuje jen málo právnických

osobností, které by svým záběrem ovlivnily celé právní školy a které

jsou známé napříč kontinenty. Nejen z tohoto důvodu, jak ujistil pana

velvyslance, bude Ústavní soud České republiky v rámci kelsenovského

výročí  aktivně vystupovat a bude-li možnost, také se podílet

konkrétních akcích s tím spojených.

 

V samotném

závěru setkání pak diskutovali o vzájemném ovlivnění českého a

rakouského ústavního soudnictví a koncepcích změn ústav, a to jak ve

světle aktuálních problémů, tak i v rámci kelsenovských premis.

Rakouský velvyslanec v Brně