Reakce na snížení investičních výdajů v rozpočtu Ústavního soudu

12.06.2014

Ústavní soud, Brno, TZ 34/2014

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes schválil základní rámec rozpočtu Ústavního soudu na rok 2015. V souvislosti s tímto procesem došlo v médiích k určitému zkreslení. Ústavní soud by chtěl proto na pravou míru uvést tvrzení náměstka ministra financí Jana Gregora o tom, že z prostředků rozpočtu na rok 2015 hodlá zakoupit dva osobní automobily v hodnotě šest milionů korun.

Takové tvrzení je bohužel stejně nevhodné, jako nesprávné. Ústavní soud již několik let neobnovoval svůj vozový park a přesluhující vozidla mají najeto několik set tisíc kilometrů. Obnova je tedy nutná. Ačkoliv Ústavní soud mohl vozový park obnovit již v roce 2013, vyčkával s tímto krokem až do letošního roku, aby minimalizoval investiční náklady. Pořizovaná vozidla však nejsou určena jen pro dopravu funkcionářů Ústavního soudu, ale i pro dopravu zahraničních delegací, státních návštěv a členů diplomatického sboru. V takových případech Ústavní soud téměř nevyužívá vozového parku Ministerstva vnitra, resp. Ochranné služby Policie ČR, která disponuje vozidly vyšší třídy, neboť se to jeví s ohledem na sídlo Ústavního soudu v Brně jako nepraktické. Nadto je většina služebních vozidel Ústavního soudu značky Škoda Octavia. Čtyři miliony, o které soud přišel v rozpočtu na příští rok, navíc nebyly určeny na vozový park, ale na opravy budovy, v níž Ústavní soud sídlí.

Je vhodné podotknout, že předseda a místopředsedové Ústavního soudu jsou vrcholnými představiteli soudní moci v České republice a nelze je srovnávat „s jakýmikoliv zaměstnanci státní správy“, jak bohužel podotkl pan náměstek. Principem nezávislosti ústavního soudnictví je také jeho rozpočtová nezávislost na Ministerstvu financí, protože orgánem, který rozhoduje o rozpočtové kapitole Ústavního soudu, je Poslanecká sněmovna.

Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu