Reakce předsedkyně Nejvyššího soudu Polska na prohlášení předních představitelů české justice k situaci v Polsku

03.08.2017

Varšava 31. července 2017

Vážená paní/vážený pane,
ráda bych Vám svým jménem a jménem všech soudců Nejvyššího soudu Polské republiky vyjádřila své poděkování za Vaše prohlášení „Nemůžeme mlčet“.

Vaše společné stanovisko, slova podpory a vyjádření znepokojení pro nás mají v těchto obtížných chvílích velký význam.

Podpora mnoha významných mezinárodních institucí, podpora našich krajanů a semknutí všech právnických profesí, především té soudní, osvětlovaly cestu, vedoucí ke změně.

Náš společný postoj byl správný: byli jsme vyslyšeni prezidentem, který vetoval zákon o Národní radě soudnictví a zákon o Nejvyšším soudu.

follow Věříme, že se nám v rámci zákona o Nejvyšším soudu podaří v klidnějších podmínkách dospět k vhodnějším řešením, ve spolupráci všech dotčených stran a na základě věcných argumentů.

Ještě jednou přijměte prosím mé upřímné díky a přání všeho dobrého.

follow

see                                                                                                                                                  Małgorzata Gersdorf

Prohlášení předních představitelů české justice k situaci v Polsku "Nemůžeme mlčet" naleznete zde: https://goo.gl/jwJyAf   K dispozici je i v angličtině: https://goo.gl/8e2oxC