Sdělení Ústavního soudu k účinkům nálezu sp. zn. Pl. ÚS 25/12

30.04.2013

Ústavní soud, Brno, 30. dubna 2013, TZ 23/13

Plénum Ústavního soudu dnes jednomyslně přijalo sdělení, kterým zpřesňuje účinky svého nálezu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky, které se se odvíjejí od zrušené přísudkové vyhlášky (viz též Tisková zpráva TZ 22/13 ).

V ustanovení § 71 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je totiž uvedeno, že práva a povinnosti ze zrušených právních předpisů nelze vykonávat. To by mohlo vést k úvaze, že ani pravomocně přiznané odměny právního zastoupení podle zrušené přísudkové vyhlášky již po vykonatelnosti nálezu Ústavního soudu nelze exekučně vymáhat.

V případě nároků na paušální odměnu, které byly pravomocně přiznány ještě před vykonatelností nálezu Ústavního soudu, však musí převážit princip právní jistoty před důvody, které Ústavní soud vedly k derogaci vyhlášky. Nároky plynoucí z těchto rozhodnutí proto mohou být předmětem výkonu rozhodnutí v exekučním řízení.

Tento postup se ovšem netýká případů, v nichž by Ústavní soud při rozhodování o individuální ústavní stížnosti shledal výši paušální odměny neústavní a rozhodnutí obecného soudu zrušil.

Toto sdělení, přijaté pod č. Org. 23/13, bude publikováno ve Sbírce zákonů společně s předmětným nálezem Ústavního soudu a je ke stažení zde .

 

Vlastimil Göttinger

vedoucí protokolu Ústavního soudu