SDĚLENÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU

18.06.2011

Podle informací uveřejněných v denním tisku byl za období let 2009 – 2010 prostřednictvím jednoho policisty cizinecké policie vyžadován výpis telefonních hovorů a elektronické komunikace z mobilního aparátu Ústavního soudu, který je v užívání předsedy Ústavního soudu. Souhlas s tímto požadavkem vyslovil i příslušný soud, aniž by požadoval identifikaci uživatele uvedeného mobilního čísla. S ohledem na mimořádnou závažnost takového zásahu jak do osobnostních práv tak případně i do oblasti působnosti Ústavního soudu nebude předseda Ústavního soudu ani jiný představitel této instituce až do konečného vyšetření případu poskytovat žádné informace.

V Brně dne 18. června 2011

Tomáš Langášek
generální sekretář ÚS