Sejmutí pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru není podle stanoviska pléna ÚS v rozporu se zákazem nucení k sebeobvinění v trestním řízení

06.12.2010

see Ústavní soud, Brno, 6. 12. 2010

Plénum Ústavního soudu na neveřejném

jednání dne 30. listopadu 2010 přijalo podle § 23 zákona č. 182/1993

Sb., o Ústavním soudu, stanovisko pléna, překonávající právní názor

vyplývající z nálezu sp. zn. I. ÚS 671/05 ze dne 22. února 2006 a z nálezu sp. zn.  III. ÚS 655/06 ze dne 23. května 2007.

 

Plénum Ústavního soudu se ujednotilo na stanovisku, podle něhož:

 

 Na

úkony dle § 114 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním

(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v sejmutí

pachové stopy, odebrání vzorku vlasů a bukálního stěru, jejichž cílem je

získání objektivně existujících důkazů pro forenzní vyšetření, a které

nevyžadují aktivní jednání obviněného či podezřelého, ale toliko strpění

jejich provedení, nelze pohlížet jako na úkony, jimiž by byl obviněný

či podezřelý donucován k ústavně nepřípustnému sebeobviňování. K

zajištění součinnosti obviněného či podezřelého při opatřování těchto

důkazů je tudíž možno užít zákonných donucovacích prostředků.

 

Jinými

slovy, tyto úkony orgánů činných v trestním řízení nejsou v rozporu s

čl. 37 odst. 1 Listiny, který zakotvuje právo každého odepřít výpověď,

jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě

blízké, a specielně s čl. 40 odst. 4 Listiny, jenž přiznává právo

odepřít výpověď obviněnému, přičemž tohoto práva nesmí být žádným

způsobem zbaven. Stanovisko pléna bylo přijato k návrhu II. senátu

Ústavního soudu, soudcem zpravodajem byl Stanislav Balík; II. senát toto

stanovisko plénu navrhl v souvislosti s rozhodováním ústavní stížnosti

vedené pod sp. zn. II. ÚS 2369/08 - v této věci dosud rozhodnuto nebylo.

 

Odlišné stanovisko k přijatému stanovisku pléna uplatnila soudkyně Eliška Wagnerová.

 

Plný text stanoviska pléna včetně disentu dr. Wagnerové je k dispozici zde pod sp. zn. Pl. ÚS-st. 30/10