Senátoři chtějí dát emigrantům možnost restituovat majetek

13.05.2010

S návrhem na zrušení § 5 odst. 2 a 4 zákona č. 87/1991 Sb., o

mimosoudních rehabilitacích, v platném znění, a na zrušení § 13 odst. 2

až 4, § 22 odst. 10 a § 26 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se na Ústavní

soud obrátila skupina senátorů Parlamentu České republiky.

 

Senátoři

chtějí docílit toho, aby občané České republiky, kteří nebyli držiteli

českého občanství v době, kdy probíhaly restituce, mohli být alespoň

dodatečně účastni těchto restitucí. Senátoři navrhují, aby Ústavní soud

zrušil vyjmenovaná ustanovení dotčených zákonů, která stanovují lhůty

pro uplatnění restitučních nároků. Takovým rozhodnutím by podle

navrhovatelů otevřel Ústavní soud opětovně možnost domáhat se neprávem

odňatého majetku těm občanům České republiky, kteří nemohli o majetek

žádal v původně stanovených lhůtách, protože v té době nebyli držiteli

státního občanství České republiky.

 

„Zejména v

důsledku legislativního vývoje v oblasti státního občanství České

republiky byli tito občané vyřazeni z možnosti nabýt majetek, o nějž

protiprávně přišli v období komunistického totalitního režimu,“ uvádějí

v návrhu senátoři. Navrhovatelé považují za protiústavní samu podmínku

občanství pro oprávněné osoby a domnívají se, že se jedná o

diskriminaci, která je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,

stejně jako s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

 

Návrh bude projednán plénem Ústavního soudu pod spis. zn. Pl. ÚS 30/10 a soudcem zpravodajem je JUDr. Pavel Holländer.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz