Setkání s Cliffordem Wallacem

23.09.2014

Místopředseda Ústavního soudu přijal jednoho z nejslavnějších amerických právníků

Ústavní soud, Brno, TZ 65/14

Místopředseda Ústavního soudu České republiky Jaroslav Fenyk přijal v pondělí 22. září 2014 emeritního předsedu odvolacího soudu státu Kalifornie Clifforda Wallace. Tento známý americký akademik a vlivná osobnost světového práva přijela do České republiky na pozvání Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud organizuje mezinárodní konferenci na téma délky soudního řízení a emeritní soudce Wallace na ní bude hlavním řečníkem.

see url  

go site

see Místopředseda Fenyk úvodem setkání představil historické aspekty vzniku a fungování ústavního soudnictví v našich zemích a zmínil také aktuální problémy, jimž musí Ústavní soud České republiky čelit. Clifforda Wallace také zajímalo, jaké okolnosti podmiňovaly obnovení ústavního soudnictví po roce 1989 a s potěšením následně přijal informaci, že moderní historie ústavního soudnictví je nesena především ve znamení ochrany individuálních práv a svobod.

 

V závěru setkání se oba diskutující shodli, že navzdory značnému zatížení ústavních soudů je jejich role v demokratickém právním státě nezastupitelná a lze předpokládat, že cestou dalšího vývoje evropského ústavního soudnictví bude intenzivnější spolupráce mezi národními ústavními soudy a příprava společných komunikačních platforem se soudy nadnárodními.

 

 

 

 

 

Vlastimil Göttinger

vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu