Setkání s velvyslancem Španělského království

30.11.2011

Ústavní soud, Brno, 30. listopadu 2011 – TZ 48/11

Předseda Ústavního soudu přijal dne 29.

listopadu 2011 velvyslance Španělského království Pascuala Navarro.

Úvodem setkání představil Pavel Rychetský pravomoci a působnost

Ústavního soudu a vyzdvihl dlouhodobou spolupráci s Ústavním tribunálem

Španělského království.

 

Španělský

velvyslanec poděkoval za možnost setkání a živě se zajímal o

problematiku apriorního přezkumu mezinárodních smluv Ústavním soudem a

vztahem národního a evropského práva v aplikační praxi ústavních soudů –

sám ostatně vystudoval právnickou fakultu v Madridu. Předseda Ústavního

soudu proto popsal aktuální přístupy evropských ústavních soudů

k evropskému právu a historické okolnosti spojené s koncem dualismu

právních systémů v rozhodovací praxi.

 

V závěru

jednání představitelé obou stran konstatovali, že v této diskusi je

vhodné pokračovat a vyjádřili své přesvědčení, že i spolupráce českého a

španělského ústavního soudu bude obohacením evropského ústavněprávního

diskursu.

Vlastimil Göttinger, referát vnějších vztahů Ústavního soudu

vlastimil.gottinger@usoud.cz