Setkání s Výborem pro záležitosti Evropské unie

07.11.2017

 

Ústavní soud, Brno, TZ 123/2017

 

watch Předseda, místopředseda a další soudci Ústavního soudu se dnes zúčastnili krátkého pracovního jednání s delegací Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu. Delegaci vedl předseda výboru Václav Hampl, který formuloval zájem výboru dozvědět se více o vztahu judikatury Ústavního soudu k evropskému právu.

http://theafrolatinlounge.blogspot.com/2014/10/ Pavel Rychetský proto ve stručnosti představil genezi aplikační praxe Ústavního soudu ve vztahu k evropskému právu, a to od akcentu na sdílení evropských hodnot, přes doktrínu dvou nezávislých systémů – ústavního a evropského, až k mezní situaci, kdy by musel Ústavní soud zasáhnout proto, že se akt orgánu EU dostal do kolize s hodnotami obsaženými v materiálním jádru Ústavy. Předseda Ústavního soudu ale vyjádřil své přesvědčení, že myšlenky evropské integrace jsou správné a pro Českou republiku není řešením jiná budoucnost, nežli ta spojená s členstvím v Evropské unii.

Bylo zdůrazněno, že navzdory doktrinálním diskusím o povaze práva EU je pro Ústavní soud zásadní judikatura jiného evropského soudu, a to Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ta dopadá především na řízení o ústavních stížnostech, tvořících drtivou většinu rozhodovací činnosti.

 

 

 

 


Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu