Setkání se soudci slovenského Ústavního soudu

14.10.2010

Pravidelné setkání soudců Ústavního soudu České republiky a Ústavního

soudu Slovenské republiky se letos konalo ve dnech 11. – 13. října 2010

v Telči. Cílem těchto pravidelných setkání je především srovnávání

aktuální judikatury obou institucí a vzájemné informování o nových

postupech a metodách při zajišťování ochrany ústavnosti. Slovenská

strana informovala o svém rozhodování ve věci návrhu na zrušení části

zákona o elektronických komunikacích a také o nálezu ve věci přezkumu

ústavnosti potřeby konkrétního počtu plnoletých osob hlásících se

k náboženské víře, který obsahuje slovenský zákon o církvích. Slovenská

delegace v čele s předsedkyní soudu JUDr. Ivetou Macejkovou se zájmem

vyslechla východiska Ústavního soudu České republiky, která vedla

k přijetí nálezů o ústavnosti odnětí části platu soudcům (nález sp. zn.

Pl. ÚS 12/10 ze dne 7. září 2010) a práva na dvouinstančnost v kárném

řízení ve věcech soudců a státních zástupců (nález sp. zn.Pl. ÚS 33/09

ze dne 29. září 2010). Soudci obou soudů akcentovali rovněž vliv

judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

V Brně, 14. října 2010

Setkání se soudci slovenského Ústavního soudu

Foto: Jan SYMON