Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

prehled_jednani 22. března 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 13. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více rozhodnuti 20. března 2019 Výjimka z poučovací povinnosti soudu ohledně některých obsahových náležitostí dovolání není protiústavní Čtěte více tiskova_zprava 19. března 2019 Další nález Ústavního soudu k možnosti prolomení tzv. blokačního ustanovení zákona o půdě Čtěte více tiskova_zprava 19. března 2019 Soud má povinnost obviněnému cizinci zajistit řádné tlumočení trestního příkazu i poučení o možnosti podat opravný prostředek Čtěte více prehled_jednani 15. března 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 12. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 13. března 2019 Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Čtěte více navsteva 13. března 2019 Budapešťská konference k evropské ústavní identitě Čtěte více prehled_jednani 8. března 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 11. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 7. března 2019 K běhu promlčecí doby v řízení o náhradě škody na zdraví: Nelze spravedlivě žádat od poškozeného pacienta, aby ještě v průběhu neukončené léčby vyhodnocoval, zda je jeho zdravotní stav ustálen, nejsou-li schopni se na tom shodnout ani odborníci Čtěte více tiskova_zprava 6. března 2019 Nejvyšší soud bude muset znovu rozhodnout o dovolání nejvyššího státního zástupce v kauze vydavatelů knihy projevů Adolfa Hitlera Čtěte více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>