Soudní reflexe 60 let od podpisu Římských smluv: od soudního dialogu k justiční informační síti

29.03.2017

source link Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a generální sekretář Ivo Pospíšil se ve dnech 26. – 28. 3. 2017 účastnili zasedání tzv. Fóra soudců, které je pravidelně organizováno Soudním dvorem EU a jehož se účastní předsedové ústavních a nejvyšších soudů členských států EU. Za Českou republiku se vedle již zmíněných účastnil setkání také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

watch Ústavní soud, Brno, TZ 30/2017

enter Letošní setkání bylo mimořádné tím, že se konalo ve dnech 60. výročí podpisu Římských smluv, tj. zakládajících dokumentů Evropských společenství. Toto historické bilanční setkání se však nevěnovalo pouze dějepisnému přemítání o minulosti evropské integrace, ale naopak velmi aktuálním tématům spojeným s praktickými potřebami evropské justice. Diskutována tak byla otázka vytvoření informační sítě, jejímž prostřednictvím by probíhala komunikace mezi všemi zainteresovanými soudními orgány a jejíž součástí by byla celoevropská databáze soudní judikatury věnující se problematice evropského práva. Zástupci SD EU zdůraznili, že motivací pro takový projekt je potřeba sdílení informací o judikatuře napříč všemi evropskými soudy. Představitelé některých ústavních a nejvyšších soudů v diskusi akcentovali to, že nezřídka je řízení o předběžné otázce projevem určité revolty národních nižších soudů vůči soudům vyšším, a navrhli, aby prostřednictvím takové informační platformy byla dána možnost vyšším soudům se vyjádřit k položené předběžné otázce. Účastníci se shodli na tom, že takový model by však předpokládal přinejmenším změnu procesních pravidel SD EU.

Předseda Ústavního soudu pak využil své návštěvy Lucemburska a na pozvání českého velvyslance se setkal se zástupci krajanů, kteří jsou v Lucembursku usazeni buď od své emigrace z bývalého Československa, nebo jde o rozšiřující se skupinu občanů, kteří jsou zaměstnáni v orgánech EU nebo v komerčních a finančních institucích.   

Ivo Pospíšil, generální sekretář