Společné jednání ústavních soudů České republiky a Slovenské republiky

05.05.2016

Ústavní soud, Košice, TZ 50/2016

Ačkoliv má Ústavní soud České republiky vytvořeny kontakty s celou řadou evropských ústavních soudů, ty nejintenzivnější jsou tradičně udržovány s Ústavním soudem Slovenska. Oba soudy se každoročně setkávají a v letošním roce se společné pracovní jednání konalo v sídle slovenského Ústavního soudu v Košicích.

Tématem odborného jednání se stal rozbor aktuální judikatury, přičemž velmi podrobně byly diskutovány zejména ústavní aspekty institutu osvojení, a to jednak v návaznosti na český nález sp. zn. Pl. ÚS 10/15, a také v návaznosti na přezkum referenda realizovaný Ústavním soudem Slovenska pod sp. zn. PL. ÚS 24/2014 v roce 2014. Velmi podrobně byl také analyzován slovenský nález sp. zn. PL. ÚS 2/2012, jímž byl vysloven nesoulad napadené právní úpravy s Ústavou, neboť tato znemožnila vytvoření Soudní rady.

Vlastimil Göttinger
vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu

Foto: © Ústavní soud Slovenské republiky