Termín 1. kola prezidentských voleb Ústavní soud odmítl odložit

04.01.2013

Ústavní soud, Brno, 4. ledna 2013, TZ 1/13

Ústavní soud na dnešním neveřejném jednání pléna rozhodoval o ústavních stížnostech neregistrovaných kandidátů pro prezidentskou volbu.
 
Soudci zahájili poradu o všech čtyřech ústavních stížnostech, jež v této souvislosti obdržel. Na návrhy soudců zpravodajů soudci přijali usnesení, jimiž ústavní stížnosti Ing. Jiřího Kesnera (sp. zn. Pl. ÚS 26/12), paní Mgr. Anny Kašné (sp. zn. Pl. ÚS 30/12) a pana Petra Cibulky (sp. zn. Pl. ÚS 29/12) odmítli pro zjevnou neopodstatněnost; proti těmto usnesením nebylo uplatněno žádné odlišné stanovisko. Řízení o těchto ústavních stížnostech je tak skončeno, usnesení jsou v tuto chvíli doručována.
 
Pokud jde o ústavní stížnost senátora Tomio Okamury (sp. zn. Pl. ÚS 27/12), soudci diskutovali o jednotlivých variantách procesního postupu. Tomio Okamura spolu s ústavní stížností podal návrhy na předběžné projednání věci, na předběžné opatření, resp. na odklad vykonatelnosti rozhodnutí předsedy Senátu Milana Štěcha o vyhlášení volby prezidenta na 11. a 12. ledna 2013, a na přezkum částí Ústavy a prováděcího zákona o volbě prezidenta republiky.
 
O návrhu na přednostní projednání věci Ústavní soud formálně nerozhodoval, neboť mu bylo vyhověno fakticky tím, že Ústavní soud již ve věci s největším urychlením jedná.
 
Pokud jde o návrh na předběžné opatření, resp. odklad vykonatelnosti rozhodnutí o vyhlášení voleb, přijalo dnes plénum Ústavního soudu usnesení, jímž návrhu na předběžné opatření, spočívajícím v odkladu 1. kola prezidentské volby, nevyhovělo. Ani k tomuto usnesení nebylo uplatněno odlišné stanovisko některého ze soudců Ústavního soudu.
 
Tím dnešní jednání pléna skončilo. Volby se tedy budou konat v plánovaném termínu a v dalších dnech budou soudci Ústavního soudu rokovat o ústavní stížnosti a zbývajících návrzích senátora Tomio Okamury. Další jednání pléna je plánováno na pondělí, usnesení o odmítnutí návrhu na předběžné opatření, resp. na odklad vykonatelnosti rozhodnutí předsedy Senátu o vyhlášení voleb je v tuto chvíli doručováno.
 
text usnesení Pl. ÚS 27/12 ve věci Tomio Okamury
 
text usnesení Pl. ÚS 30/12 ve věci Anny Kašné
 
text usnesení Pl. ÚS 29/12 ve věci Petra Cibulky
 
text usnesení Pl. ÚS 26/12 ve věci Ing. Jiřího Kesnera
 
Tomáš Langášek
generální sekretář Ústavního soudu