Text nálezu Pl. ÚS 24/11

04.01.2012

Ústavní soud zrušil uplynutím 30. září 2012 ustanovení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).