Účast na mezinárodní konferenci k 100. výročí vzniku Lotyšska

05.06.2018

Ústavní soud, Brno, TZ 65/2018

Soudce David Uhlíř se ve dnech 24. – 26. května zúčastnil mezinárodní konference, pořádané v lotyšské Rize u příležitosti stého výročí vzniku této pobaltské republiky. Stejně jako naše země si toto jubileum připomínají i další státy, které se zrodily v důsledku rozpadu předválečných struktur, tj. zániku Rakouska – Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše.

click here

Lotyšský ústavní soud se rozhodl přispět k oslavám a uspořádal mezinárodní konferenci s názvem „Role ústavních soudů v globalizovaném světě 21. století“ a pozval na ni zástupce evropských ústavních soudů i evropských institucí (např. předsedu Benátské komise, generální advokátku Evropského soudního dvora či soudce Evropského soudu pro lidská práva). Slavnostní akci zahájil prezident Lotyšské republiky a zúčastnili se jí i přední lotyšští představitelé. Český ústavní soud reprezentoval soudce David Uhlíř, který přednesl příspěvek na téma „Mezinárodní souvislosti rozhodování ústavních soudů: trestně-právní pohled“, v němž přiblížil více než padesáti kolegům-soudcům několik konkrétních případů, ve kterých český soud řešil stížnosti cizích státních příslušníků proti rozhodnutím obecných českých soudů o tom, že mají být vydání k trestnímu řízení do jiné země.

get link Hlavní hostitelka, předsedkyně lotyšského ústavního soudu, paní Ineta Ziemele, pak na závěr konference výstižně shrnula obsah jednotlivých vystoupení a následných diskusí - každý národní soud má svůj způsob dialogu s evropskými soudy (Evropským soudním dvorem v Lucemburku a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku) a o mezinárodních otázkách, což dělá Evropu výjimečnou. Na druhou stranu jsou ale jednotlivé evropské právní systémy vzájemně propojené, evropské právo není právem mezinárodním, ale právem „naším“ a je zodpovědností právě ústavních soudů, aby nacházely potřebnou rovnováhu v tomto integrovaném, ale přesto různorodém právním prostoru a napomáhaly např. i při dodržování tradiční dělby moci.

source

https://www.blaze-bookmarks.win/News/best-porn-sex/

Pavla Buličková, poradce pro mezinárodní vztahy