ÚS obdržel návrh na zrušení vyhlášky o způsobu odměny advokátů

01.11.2012

Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů na zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000 č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním (tzv. přísudková vyhláška).

V březnu 2012 vydal Ústavní soud nález

pod sp. zn. I. ÚS 3923/11, kterým byl dopad přísudkové vyhlášky podle

navrhovatelů značně modifikován pro účely tzv. formulářových sporů v

pásmu bagatelity. Nález Ústavního soudu konstatoval, že přiznané náklady

v řízení o částce pohybující se v pásmu bagatelity (bagatelní spory do

výše 10 000 Kč) by neměly přesáhnout výši vymáhané jistiny.

Podle

navrhovatelů vytváří přísudková vyhláška v nižších pásmech hodnoty

sporu situace, ve kterých je přiznaná úhrada nákladů obecně zjevně

nepřiměřená povaze a obsahu sporu. Původním motivem přijetí přísudkové

vyhlášky byla dle navrhovatelů skutečnost, že se řízení zbytečně

protahovala z důvodů řetězení úkonů, které byly jednotlivými položkami

pro součet konečného nároku na náklady řízení. Zavedením paušálu za celé

řízení se měl odstranit tlak na protahování, ale předpokládaného cíle

nebylo podle navrhovatelů dosaženo. Základní legislativní motiv přijetí

přihlášky tedy dle navrhovatelů již odpadl. Navrhovatelé proto navrhují

zrušení vyhlášky o způsobu odměny advokátů.

Soudcem zpravodajem je Jan Musil a návrh je veden pod sp. zn. Pl. ÚS 25/12. Plné znění návrhu je k dispozici zde .

Jana Pelcová, tisková mluvčí

jana.pelcova@usoud.cz

tel.: 542 161 026