ÚS odmítl z formálních procesních důvodů 8 z celkem 10 návrhů na zrušení ustanovení zákona snižujícího státním zástupcům plat o 4 % v roce 2010

13.04.2010

Ústavní soud, Brno, 14. dubna 2010

Ústavní soud včera v neveřejném zasedání pléna odmítl osm z celkem

deseti obdržených návrhů Obvodního soudu pro Prahu 5 na zrušení

ustanovení čl. II zákona č. 419/2009 Sb., jímž byl do § 3 zákona č.

201/1997 Sb., o platu a některých náležitostech státních zástupců,

vložen nový odstavec devátý, který zní „Od 1. ledna do 31. prosince 2010

činí plat státního zástupce 96 % platu ...“.

 

Obvodní

soud pro Prahu 5 se v této věci na Ústavní soud obrátil v několika

etapách. Nejprve, dne 25. března 2010, obdržel tři návrhy od předsedy

senátu JUDr. Michala Holuba (Pl. ÚS 17/10, Pl. ÚS 18/10 a Pl. ÚS 19/10),

následující den pak čtyři obsahově identické návrhy od předsedy senátu

JUDr. Petra Mouchy (Pl. ÚS 20/10, Pl. ÚS 21/10, Pl. ÚS 22/10 a Pl. ÚS

23/10) a konečně 31. března 2010 tři další obsahově identické návrhy od

předsedy senátu Mgr. Martina Šalamouna (Pl. ÚS 25/10, Pl. ÚS 26/10 a Pl.

ÚS 27/10).

 

O zahájení řízení informoval Ústavní soud tiskovou zprávou.

 

Podle

§ 35 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je návrh na zahájení řízení

nepřípustný, pokud Ústavní soud v téže věci již jedná (tzv. překážka

litispendence). Vzhledem k tomu, že různí předsedové senátů Obvodního

soudu pro Prahu 5 svými návrhy zahájili celkem deset řízení v téže věci,

rozhodl Ústavní soud o odmítnutí osmi návrhů, které byly doručeny

později, než návrh první, resp. jako první zapsaný, jímž je návrh

předsedy senátu Obvodního soudu pro Prahu 5 JUDr. Michala Holuba

evidovaný pod sp. zn. Pl. ÚS 17/10 (soudkyně zpravodajka Ivana Janů).

 

O návrhu evidovaném pod sp. zn. Pl. ÚS 19/10 obdobným způsobem dosud rozhodnuto nebylo.

 

Procesně

formálním odmítnutím osmi návrhů z celkového počtu deseti tak Ústavní

soud nijak nepředjímá výsledek řízení o prvním z nich pod sp. zn. Pl. ÚS

17/10, které i nadále běží.

 

 

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu