ÚS umožnil poskytování informací veřejnosti i o nepravomocných soudních rozsudcích

13.04.2010

Brno, Ústavní soud, 30. března 2010

Ústavní soud dnes přijal a veřejně vyhlásil nález, jímž vyhověl návrhu ústavního stěžovatele Františka Korbela tak, že zrušil slovo „pravomocných“ v ustanovení § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke dni publikace nálezu ve Sbírce zákonů.

                

Toto ustanovení znělo: „Povinné subjekty dále neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou pravomocných rozsudků“.

Důsledkem dnes vyhlášeného nálezu tedy z tohoto ustanovení vypadlo

slovo „pravomocných“, takže napříště budou povinné subjekty (orgány

státu i soudy) povinny poskytnout žadatelům i informace o jakýchkoliv

rozsudcích, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou pravomocné.

 

Soudcem

zpravodajem, který nález Ústavního soudu odůvodnil, byl soudce Vojen

Güttler. Rozhodnutí nebylo jednomyslné. Odlišné stanovisko k výroku a

odůvodnění nálezu ohlásili soudci Vlasta Formánková, Pavel Holländer,

Jiří Mucha, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský a Michaela Židlická. Odlišné

stanovisko toliko k odůvodnění nálezu si vyhradila soudkyně Dagmar

Lastovecká.

 

Úplný text nálezu včetně odlišných stanovisek je k dispozici zde .

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu