Aktuálně

follow Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

here

here
follow source url tiskova_zprava 19. února 2019 Přechodné ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., týkající se billboardů u dálnic a silnic I. třídy, není protiústavní Čtěte více tiskova_zprava 19. února 2019 Argumentace legitimním očekáváním ve vztahu k jeho konkretizaci zvláštním zákonem upravujícím vydání historického majetku církve Čtěte více tiskova_zprava 15. února 2019 Částečná neplatnost rozhodčí doložky a autonomie vůle smluvních stran Čtěte více prehled_jednani 15. února 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 12. února 2019 Ústavní soud zrušil rozhodnutí, na základě kterého měl věc stěžovatele nepravomocně zproštěného obžaloby z pokusu vraždy kadeřnice v Hořicích nově projednat jiný senát Krajského soudu v Hradci Králové Čtěte více prehled_jednani 8. února 2019 Přehled jednání Ústavního soudu pro 7. kalendářní týden roku 2019 Čtěte více tiskova_zprava 7. února 2019 K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování – stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS-st. 49/18 Čtěte více tiskova_zprava 5. února 2019 Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta Čtěte více tiskova_zprava 5. února 2019 Ústavní soud zamítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění Čtěte více rozhodnuti 5. února 2019 Nárok advokáta na mimosmluvní odměnu podle advokátního tarifu a korektiv dobrých mravů Čtěte více
<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>