Ústavní soud jako celek ani jeho soudci se nemohou a nebudou mediálně vyjadřovat k ústavnosti usnesení Nejvyššího soudu o vynětí někdejších poslanců z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

22.07.2013

Ústavní soud, Brno (TZ 37/13)

Jak již uvedl generální sekretář Ústavního soudu v pátek 19. 7. 2013 v rozhovoru pro ČT24 (blíže viz zde: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/235304-cssd-hleda-cesty-jak-spor-o-imunitu-dostat-pred-ustavni-soud/ ), Ústavní soud ani jeho jednotliví soudci se nemohou nyní ani neformálně pro média či veřejnost vyjadřovat k ústavní konformitě usnesení Nejvyššího soudu o vynětí bývalých poslanců z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

V podmínkách právního státu platí, že orgány veřejné moci mohou činit pouze to, co jim výslovně ukládá zákon. Ústavní soud se tak může zabývat pouze návrhy, které mu budou doručeny v rámci jednotlivých typů řízení upravených zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Mimo tento rámec mu nepřísluší, aby jakkoliv vstupoval do probíhajících trestních řízení, nebo sám o sobě hodnotil ústavní konformitu již vydaných aktů jiných orgánů veřejné moci.

V případě jednotlivých soudců Ústavního soudu pak existuje v případě takového vyjádření riziko zpochybnění jejich nepodjatosti, pokud by některý z aktivně legitimovaných subjektů nalezl způsob, jak usnesení Nejvyššího soudu, případně ustanovení zákonů, která byla v jejich souvislosti aplikována, před Ústavním soudem napadnout. 

Dotazy na představitele Ústavního soudu týkající se hodnocení ústavnosti jsou proto nyní bezpředmětné a nemohou nalézt jakoukoliv odezvu. 

Děkuji za pochopení jak novinářské obci, tak široké veřejnosti.

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu