Ústavní soud k přípustnosti rekognicí provedených jako neodkladných a neopakovatelných úkonů coby rozhodujícího důkazu o vině

04.03.2015

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2852/14 je dostupný zde .

source site