Ústavní soud obdržel další stížnosti na průběh voleb do zastupitelstev obcí

12.01.2011

Brno, Ústavní soud, 12.1.2011 (TZ 3/11)

Ústavní soud obdržel v lednu 2011

dalších pět stížností na průběh konání voleb do zastupitelstev obcí ze

dne 15. – 16. října 2010.

 

Ústavní

soud se bude zabývat dalšími stížnostmi na průběh voleb do obecním

zastupitelstev v jednotlivých městech a obcích. V prosinci roku 2010

obdržel Ústavní soud ústavní stížnosti na volby do zastupitelstva obce

Bohy (Pl. ÚS 51/10), na volby v Praze (Pl. ÚS 52/10), na průběh voleb

v obci Krupka (Pl. ÚS 57/10) a na volby v Hřensku (Pl. ÚS 59/10).

 

V lednu

roku 2011 byly Ústavnímu soudu doručeny další ústavní stížnosti

v souvislosti s komunálními volbami. Voleb v Havířově se týká ústavní

stížnost Karla Světničky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě sp.

zn. 22 A 141/2010 (Pl. ÚS 1/11 – soudkyní zpravodajkou je Ivana Janů).

 Evropská demokratická strana napadla usnesení Krajského soudu v Ústí

nad Labem ze dne 10. listopadu 2010 č. j. 15A 104/2010-18, které se

týkalo voleb do zastupitelstva obce Jiřetín pod Jedlovou. Tvrdí,

že v důsledku použití volební aritmetiky byl devalvován princip rovnosti

hlasů pro hlasování do zastupitelstva, a s ústavní stížností proto

spojila i návrh na zrušení části zákona č. 491/2001 Sb., podle něhož se

konají komunální volby (Pl. ÚS 3/11 – soudkyní  zpravodajkou je Dagmar

Lastovecká).

 

Včera

Ústavní soud obdržel rovněž dvě ústavní stížnosti proti usnesení

Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. listopadu 2010 sp. zn. 22 A

151/2010 o neplatnosti voleb v Českém Těšíně (Pl. ÚS 4/11, stěžovatel

Marian Kuś, soudce zpravodaj Jiří Mucha; Pl. ÚS 5/11, stěžovatel Petr

Procházka, soudce zpravodaj Jan Musil). Podle stěžovatele M. Kuśe došlo

k neoprávněnému zásahu do výsledků svobodných voleb jejich zrušením a

nařízením opakovaného hlasování. Stěžovatel  P. Procházka se obává, že

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě obsahuje návod, jak zmařit

jakékoliv volby.

 

Zatím

poslední z volebních ústavních stížností je vedena pod sp. zn. Pl. ÚS

6/11 (soudce zpravodaj Jiří Nykodým) a směřuje proti usnesení Krajského

soudu v Ostravě sp. zn. 22 A 140/2010 ze dne 16. 11. 2010, týkajícího se

voleb do zastupitelstva obce Karlova Studánka. Stěžovatelka - volební

strana „Pro rozvoj Karlovy Studánky” - poukazuje na skutečnost, že se do

obce Karlova Studánka těsně před volbami do stejného místa pobytu

přihlásil větší počet osob-voličů, kteří mohli podle stěžovatelky

ovlivnit výsledek voleb.

 

Ústavní soud projedná všechny stížnosti na volby v plénu, takže o nich bude rozhodovat všech 15 soudců Ústavního soudu.

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz