Ústavní soud obdržel ústavní stížnost poslance Babáka

04.09.2012

Ústavní soud, Brno, 4. září 2012 (TZ 26/12)

Ústavní soud obdržel včera ústavní stížnost poslance Michala Babáka, zastoupeného advokátem Mgr. Janem Matesem, LL.M., proti Poslanecké sněmovně, jíž se domáhá vydání předběžného opatření "Projednávání sněmovního tisku 580/4, kterým je vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) se odkládá." a posléze vydání nálezu s výrokem "Projednávám sněmovního tisku 580/4, kterým je vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) se vrací do druhého čtení.".
 
Jeho ústavní stížnost byla dnes podle rozvrhu práce přidělena soudkyni Dagmar Lastovecké jako soudkyni zpravodajce pod sp. zn. Pl. ÚS 23/12. Podle čl. 1 odst. 1 písm. e) platného rozhodnutí o atrakci senátních věcí plénem si plénum Ústavního soudu atrahovalo rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci, je-li účastníkem řízení nebo vedlejším účastníkem řízení o této ústavní stížnosti Parlament nebo některá z jeho komor, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo předseda Senátu Parlamentu nebo jiný orgán komory Parlamentu.
 
Plénum si dle čl. 1 odst. 2 písm. a) téhož rozhodnutí vyhradilo i rozhodování o odmítnutí takového návrhu.