Ústavní soud obdržel ústavní stížnost T. Okamury ve věci prezidentských voleb - AKTUALIZACE

27.12.2012

Stěžovatel Tomio Okamura, jenž kandidoval do úřadu prezidenta České republiky, avšak jehož kandidatura nebyla Ministerstvem vnitra registrována a neuspěl ani u Nejvyššího správního soudu s návrhem na zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra, dnes osobně na podatelně Ústavního soudu podal ústavní stížnost proti postupu Ministerstva vnitra a Nejvyššího správního soudu.

V ústavní stížnosti, již z důvodu nezpochybnitelného veřejného zájmu v plném rozsahu zveřejňujeme na tomto místě , navrhuje, aby
 

    Ústavní soud dle § 39 zákona o Ústavním soudu rozhodl o tom, že věc je naléhavá a že ji projedná přednostně,
    Ústavní soud vydal předběžné opatření, podle něhož rozhodnutí předsedy Senátu č. 322/2012 Sb., o vyhlášení přímé volby prezidenta republiky, s konáním ve dnech 11. a 12. ledna 2013 „pozbývá platnosti“,

    Ústavní soud nálezem rozhodl, že ustanovení čl. 56 odst. 5 Ústavy České republiky ve slovech „nejméně 50 000“ je v rozporu s materiálním jádrem ústavy a zrušuje se,
    a dále aby Ústavní soud zrušil § 25, 26 a § 65 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, vyhlášku č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 23. 11. 2012 č. j. MV-123865-12/VS-2012 a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012 sp. zn. Vol 11/2012-36.

 
V případě, že Ústavní soud tomuto návrhu nevyhoví, stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud nálezem zrušil ustanovení § 25 a 26 zákona č. 275/2012 Sb., v ustanovení § 65 odst. 1 tohoto zákona slova „do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí“, vyhlášku č. 294/2012 Sb., rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 23. 11. 2012 č. j. MV-123865-12/VS-2012 a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012 sp. zn. Vol 11/2012-36.
 
 
AKTUALIZACE: 28. prosince 2012 byla věc v souladu s platným rozvrhem práce přidělena jako soudci zpravodaji Pavlu Rychetskému pod sp. zn. Pl. ÚS 27/12. Soudce zpravodaj však v tomto řízení žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc nemá - všechna rozhodnutí, včetně rozhodnutí procesních, si atrahovalo plénum Ústavního soudu; soudce zpravodaj toliko připravuje podklady pro rozhodování pléna a má právo (stejně jako ostatní členové pléna) navrhovat rozhodnutí, o nichž pak plénum hlasuje.
 
 
Tomáš Langášek
generální sekretář Ústavního soudu