Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byly zneplatněny komunální volby ve Strakonicích

21.12.2018

follow link Ústavní soud, Brno, TZ 131/2018

enter site

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) na návrh stěžovatelů Strakonická Veřejnost, Mgr. Břetislava Hrdličky, Města Strakonice a Rady města Strakonice odložil vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích a vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra ze dne 11. 12. 2018 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města Strakonice. Rovněž vyhověl návrhu stěžovatelů na přednostní projednání ústavní stížnosti.

Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí není v rozporu s důležitým veřejným zájmem, neboť je nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo nejdříve pravomocně jednoznačně a nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do zastupitelstva města Strakonice. Opačný postup by naopak založil situaci nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých důsledcích účelné. Výkon napadeného rozhodnutí by rovněž mohl vést k nevratnému vynaložení značných nákladů spojených s přípravou opakovaných voleb.

Ústavní soud zdůrazňuje, že jde o čistě procesní rozhodnutí, které nikterak nepředjímá výsledek řízení ve věci samé.

go site

follow site Ústavní soud rovněž shledal podmínky pro vyhovění návrhu stěžovatelů na projednání věci jako naléhavé, ve smyslu ustanovení § 39 zákona o Ústavním soudu.

follow Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 4178/18 je dostupný PDF zde (142 KB, PDF).

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu