Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Jiřiny Belcredi ve věci voleb v Brně Líšni a návrh Nejvyššího správního soudu ve věci regulace cen a úhrad léků

31.03.2011

enter site Brno, Ústavní soud, 31. března 2011 (TZ 23/11)

see url Plénum Ústavního soudu na neveřejném jednání dne 30. března 2011 rozhodovalo v několika věcech.

 

Ve

věci Pl. ÚS 42/10 Ústavní soud svým usnesením odmítl návrh Nejvyššího

správního soudu na zrušení části šesté zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

předpisů. Napadená část zákona upravuje regulaci cen a úhrad léčivých

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, resp. specifické

správní řízení před Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ústavní soud

návrh odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.

 

Ústavní

soud dále usnesením zastavil řízení ve věci Pl. ÚS 32/10 o návrhu

Zastupitelstva Jihočeského kraje na zrušení sedmi nařízení Správy

Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, vydaných dne 15.

dubna 2009, jimiž se omezuje vstup do určitých částí území Národního

parku Šumava. Důvodem pro zastavení řízení byla skutečnost, že napadená

nařízení již byla zrušena rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne

15. prosince 2010 sp. zn. 7 Ao 6/2010.

 

Konečně

Ústavní soud v plénu pro zjevnou neopodstatněnost odmítl ústavní

stížnost Jiřiny Belcredi proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne

16. 11. 2010 č. j. 29 A 111/2010-29 ve věci komunálních voleb do městské

části v Brně Líšni.

 

Všechna usnesení jsou doručována a průběžně budou zveřejněna v databázi rozhodnutí Ústavního soudu NALUS .

 

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu