Ústavní soud odmítl ústavní stížnost ve věci komunálních voleb do zastupitelstva obce Bohy v okrese Plzeň-sever

16.02.2011

Ústavní soud, Brno, 16. února 2011 (TZ – 8/11)

Ústavní soud neshledal, že by v činnosti

a v rozhodnutí Krajského soudu v Plzni došlo k porušení hmotně právních

či procesně právních předpisů, které by mělo za následek porušení

ústavně zaručených základních práv nebo svobod stěžovatelů, a ústavní

stížnost odmítl. Opakované volby do zastupitelstva obce Bohy se mohou

tedy konat v plánovaném termínu.

 

Stěžovatelé

– čtyři členové zastupitelstva zvolení v říjnových komunálních volbách

za volební stranu SNK-Sdružení nezávislých kandidátů obce Bohy – napadli

usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 16. listopadu 2010 sp. zn. 57 A

97/2010 a navrhli Ústavnímu soudu jeho zrušení. Napadeným usnesením

Krajský soud v Plzni prohlásil volby do zastupitelstva obce Bohy za

neplatné. Na základě tohoto rozhodnutí ministr vnitra vyhlásil opakované

volby na 9. dubna 2011.

 

Stěžovatelé

vznesli řadu námitek, např. že Krajský soud v Plzni nepřípustně upravil

okruh účastníků řízení, že umožnil účastníkům řízení doplňovat návrh i

po uplynutí desetidenní lhůty pro podání žaloby, že věc byla přidělena

senátu podle rozvrhu práce, který nesplňuje kritéria vyplývající z

ústavní garance práva na zákonného soudce, že krajský soud stěžovatelům

neposkytl stejný prostor k předložení důkazů a vyjádření k věci, a

konečně že se krajský soud zmýlil, když v řadě aspektů dovodil porušení

volebního zákona, pro která prohlásil volby v obci Bohy za neplatné.

Jeho usnesení je dle stěžovatelů nepřesvědčivé, nikoli nestranné,

nevychází z provedeného dokazování, a je tudíž nespravedlivé. Podle

stěžovatelů krajský soud napadeným usnesením porušil jejich právo na

spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

 

Ústavního

soudu projednal ústavní stížnost pod sp. zn. Pl. ÚS 51/10, soudcem

zpravodajem byl Jan Musil; text nálezu je k dispozici zde . click

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, tel.: 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz