Ústavní soud opouští JUDr. Vladimír Kůrka

14.12.2015

go site Ústavní soud, Brno, TZ 107/2015

Dne 15. 12. 2015 se završí desetiletý mandát soudce Ústavního soudu JUDr. Vladimíra Kůrky, který se vrací zpět na Nejvyšší soud jako jeho soudce a současně předseda občanskoprávního kolegia.

enter

go to link Vladimír Kůrka nastoupil na Ústavní soud v roce 2005 jako poslední ze soudců jmenovaných prezidentem Václavem Klausem. Již v té době byl uznávaným odborníkem na soukromé právo, zejména civilní procesní právo.

source link

source site Vladimír Kůrka patřil k zastáncům subsidiarity ústavního soudnictví a přísné minimalizace zásahů Ústavního soudu do činnosti jiných orgánů veřejné moci. Jako soudce zpravodaj působil například ve věcech přezkumu amnestie prezidenta Václava Klause (Pl. ÚS 4/13), při přezkumu povinného členství lékařů v České lékařské komoře (Pl. ÚS 40/06) a přezkumu zákona o církvích a náboženských společnostech (otázka evidence či registrace církevních právnických osob, Pl. ÚS 2/06). Stejně významná jsou odlišná stanoviska Vladimíra Kůrky, jichž bylo v řízení o zrušení zákonů téměř třicet. V nich se táhne jako červená nit volání po uplatňování úsporné právní argumentace založené především na prosazení přísné formální logiky. Tato doktrína založená na střídmém, střízlivém a pragmatickém přístupu a ústavněprávním minimalismu představuje jeden z hlavních odkazů působení JUDr. Kůrky na Ústavním soudu.

Ústavní soud přeje JUDr. Kůrkovi mnoho úspěchů v další nelehké činnosti na Nejvyšším soudu. 

Odchodem Vladimíra Kůrky končí dvouletá personální obměna Ústavního soudu. Na uvolněné místo bude prezidentem republiky dne 17. 12. 2015 jmenován prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., k jehož jmenování již udělil souhlas Senát Parlamentu ČR. 

Ivo Pospíšil
generální sekretář