Ústavní soud opouští po desetiletém mandátu soudkyně Vlasta Formánková

03.08.2015

Ústavní soud, Brno, TZ  65/15

Dne 5. srpna 2015 uplyne mandát dalšímu ze soudců Ústavního soudu, a to Vlastě Formánkové.

Doktorka Formánková působila před nástupem na Ústavní soud jako celoživotní kariérní soudkyně, působící na obecných soudech v Plzni. Svou praktickou zkušenost ze soudnictví zúročovala i jako soudkyně Ústavního soudu, což se projevovalo i tím, že po celou dobu výkonu mandátu patřila k soudcům s nejmenším množstvím nevyřízených věcí, a ostatně svůj mandát zakončuje bez jakéhokoliv nedodělku.

V rozhodovací činnosti náležela k soudcům orientovaným směrem k liberálním konceptům státu: akcentovala maximální ochranu svobody jednotlivce a spíše minimalizaci státní moci. Příkladem takového typu rozhodnutí, které připravovala jako soudkyně zpravodajka, může být nález sp. zn. Pl. ÚS 51/06, v němž Ústavní soud zrušil koncepci tzv. neziskových nemocnic. V obdobném duchu hlasovala například ve věcech týkajících se regulace nájemného a ochrany vlastníků bytů nebo regulačních poplatků ve zdravotnictví (Pl. ÚS 1/08). Byla rovněž zastánkyní co nejširšího vyrovnání s totalitní minulostí – zmínit lze například nálezy týkající se nároků na náhradu nemateriální újmy osob trestně odsouzených za minulého režimu (nálezy sp. zn. IV. ÚS 500/13, IV. ÚS 644/13, IV. ÚS 2265/13) nebo její hlasování ohledně zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů (Pl. ÚS 25/07) či zákona o církevních restitucích (Pl. ÚS 10/13). V těchto věcech vždy zastávala konzistentní postoj upřednostňující postavení jednotlivce a jeho individuální odpovědnost před rozpínavostí státu a státním paternalismem či libovůlí. Vedle toho se však jako celoživotní soudkyně zasazovala o co největší garance nezávislosti soudní moci.

Vlasta Formánková se po odchodu z Ústavního soudu vrací na Krajský soud v Plzni jako jeho soudkyně. Lze předpokládat, že i ve své další soudní činnosti bude přísně dbát ochrany práv jednotlivců a nepochybně reflektovat zkušenosti, které získala při záslužné práci pro ústavní soudnictví v ČR. Přejeme jí v dalším životě mnoho pracovních i osobních úspěchů.     

Po odchodu Vlasty Formánkové se Ústavní soud ocitá bez jednoho soudce, neboť prezident republiky na uvolněný mandát dosud nového kandidáta nejmenoval. Kompletní obměna soudců Ústavního soudu pak bude završena v prosinci tohoto roku, kdy ve funkci končí soudce Vladimír Kůrka. 


 Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu