Ústavní soud příští týden v Praze pořádá zasedání Kulatého stolu předsedů Konference evropských ústavních soudů a mezinárodní konferenci „Dědicové Hanse Kelsena“

08.06.2018

go site Ústavní soud, Brno, TZ 67/2018

Ústavní soud České republiky byl v červnu loňského roku v gruzínském Batumi pro příští tři roky jednomyslně zvolen do čela  Konference evropských ústavních soudů (Conference of European Constitutional Courts - dále jen "CECC"). Ústřední rozhodovací orgán organizace – "Kulatý stůl předsedů", svolaný předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, se uskuteční dne 13. 6. 2018 v Praze v hotelu Corinthia. Bude se na něm mimo jiné rozhodovat o termínu a tématu XVIII. kongresu CECC, který bude v roce 2020 rovněž pořádat předsedající český Ústavní soud.

A protože v tomto roce jednak slavíme 25 let od vzniku Ústavního soudu České republiky a také uplyne 45 let od smrti otce evropské ochrany ústavnosti – Hanse Kelsena, naváže na toto jednání mezinárodní konference zúčastněných ústavních soudů pod názvem: "Jak jsme začínali: Dědicové Hanse Kelsena". Dne click here 14. 6. 2018 by se tedy měli zástupci jednotlivých členských zemí společně zamyslet nad kořeny, ze kterých roste evropská ochrana ústavnosti, a měli by si připomenout milníky ve vzniku a vývoji evropských Ústavních soudů.

http://szjyhy.com/g1hpzcj505/post-sage-advice-about-138550.html here CECC byla založena v Dubrovníku v roce go 1972 a sdružuje zástupce 41 evropských ústavních soudů nebo podobných soudů provádějících ústavní přezkum. Kromě řádných členů zahrnuje také přidružené členy (Bělorusko) a určitý počet pozorovatelů a hostů (soudy z mimoevropských zemí, jako jsou Izrael, Uzbekistán, Kazachstán, Mongolsko a další). CECC pořádá v pravidelných intervalech kongresy, čímž podporuje výměnu informací mezi svými členy ohledně otázek, které se týkají metod a postupů ústavního přezkumu, a vytváří tak pro účastníky fórum, na kterém mohou sdílet svoje názory na problémy v oblastech veřejného práva a ústavních pravomocí. Kromě toho také přijímá opatření na posílení nezávislosti ústavních soudů jako základních prvku záruky a realizace demokratického právního státu a věnuje zvláštní pozornost ochraně lidských práv.

Předsedat CECC může pouze soud, který je jejím řádným členem. K obměně dochází v tříletých intervalech, Předsedou CECC (a zároveň Kulatého stolu předsedů) je předseda toho soudu, který má uspořádat příští kongres; tento soud rovněž zajišťuje Sekretariát CECC.

Více informací naleznete na webových stránkách https://www.cecc2017-2020.org/ .

Miroslava Sedláčková, tisková mluvčí Ústavního soudu