Ústavní soud respektoval závěry plynoucí z rozsudku ESLP Tseber proti ČR a v obnoveném řízení částečně zrušil původní rozhodnutí obecných soudů

23.10.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 47/13

Ústavní soud dnes vyhlásil nález, kterým v obnoveném řízení po rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci Igor Tseber proti České republice (rozsudek ze dne 22. 11. 2012, stížnost č. 46203/08) vyhověl stěžovatelově původní ústavní stížnosti a částečně zrušil trestní rozsudky obecných soudů.

ESLP vnitrostátním soudům vytkl to, že odsuzující rozhodnutí založily na výpovědi poškozeného, která byla učiněna jako neodkladný úkon bez přítomnosti obviněného, načež v hlavním líčení byla tato výpověď toliko přečtena, aniž by stěžovatel měl možnost jej nechat osobně vyslechnout a klást mu otázky. ESLP, jakož i nyní Ústavní soud, ve svých rozhodnutích nezpochybnily institut neodkladného a neopakovatelného úkonu, avšak svá rozhodnutí založily na tom, že v případě jeho použití může jít o výlučný a usvědčující důkaz pouze za uplatnění dalších procesních garancí, které v dané věci nebyly dány.

Věc se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, jehož úkolem bude při shromažďování důkazů a jejich hodnocení zohlednit výtky ESLP a Ústavního soudu.

Nález sp. zn. Pl. ÚS 25/13 je dostupný zde .

 

Ivo Pospíšil
generální sekretář Ústavního soudu