Ústavní soud rozhodl o odložení voleb v Krupce

05.01.2011

Brno, Ústavní soud, 5. ledna 2011 (TZ 2/11)

Plénum Ústavního soudu

odložilo svým dnešním usnesením vykonatelnost rozhodnutí ministra vnitra

o opakovaném hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, oznámeného

sdělením Ministerstva vnitra č. 353/2010 Sb. ze dne 30. listopadu 2010, a

to pokud jde o opakované hlasování ve volebních okrscích č. 5, 8 a 9

města Krupky, a vykonatelnost usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem

ze dne 8. listopadu 2010.

 

Je

nepochybně ve veřejném zájmu, aby bylo napřed pravomocně jednoznačně a

nezpochybnitelně rozhodnuto ve věci samé, dříve než se přistoupí k

dalším organizačním krokům ve vztahu k napadeným volbám do

Zastupitelstva města Krupka. Opačný postup by naopak navodil situaci

nejistoty, zda vyhlášené opakování hlasování bude či nebude ve svých

důsledcích účelné,“ uvádí v usnesení Ústavní soud.

 

Ústavní soud tak návrhu na odklad vykonatelností vyhověl, aniž by tím jakkoli předjímal výsledek řízení o ústavní stížnosti. Volby v Krupce se 8. ledna 2011 proto konat nebudou.

 

Jednání Ústavního soudu bylo odloženo na neurčito za účelem porady soudu, přijetí a vyhlášení rozhodnutí.

 

Návrh je projednáván pod sp. zn. Pl. ÚS 57/10 a soudcem zpravodajem je Stanislav Balík. Plné znění usnesení je k dispozici zde .

 

 

Jana Pelcová, tisková mluvčí, 542 161 026

jana.pelcova@usoud.cz