Ústavní soud se bude zabývat zákonem o soudech a soudcích

05.10.2010

Ústavní soud nařídil na středu 6. října 2010 v 9:00 do

sněmovního sálu Ústavního soudu veřejné ústní jednání ve věci návrhu

skupiny senátorů (Soni Paukrtové, Jiřiny Rippelové, Petra Pitharta a

dalších), vedeného pod sp. zn. Pl. ÚS 39/08, na zrušení částí zákona č.

314/2008 Sb., jímž byl výrazně novelizován zákon o soudech a soudcích č.

6/2002 Sb., resp. na zrušení mnoha ustanovení zákona o soudech a

soudcích, která byla do tohoto zákona doplněna zmíněnou novelou č.

314/2008 Sb.

 

Celý text návrhu skupiny senátorů si lze přečíst zde .

 

Návrh projedná celé plénum Ústavního soudu, soudcem zpravodajem je Jiří Mucha.

 

AKTUÁLNÍ

INFORMACE: po provedeném ústním jednání bylo jednání odročeno na

čtvrtek 14. 10. 2010 ve 14:00 hodin do senátní místnosti č. 151 jen za

účelem veřejného vyhlášení nálezu.

 

 

Ve

čtvrtek 7. října 2010 v 8:30 bude kromě toho veřejně vyhlášen jiný

nález Ústavního soudu, který se týká soudců, soudů a státních zástupců, a

sice nález ve věci návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení zákona

č. 7/2002 Sb., o kárném řízení ve věcech soudců, státních zástupců a

soudních exekutorů. Tento nález, vedený pod sp. zn. Pl. ÚS 33/09, byl

přijat na neveřejném jednání pléna již minulý týden, neboť účastníci

řízení souhlasili s upuštěním od veřejného ústního jednání. Tisková

zpráva a celý text nálezu bude k dispozici po jeho veřejném vyhlášení na

stránkách Ústavního soudu.

 

Další informace k oběma řízením - Pl. ÚS 39/08 a Pl. ÚS 33/09

Tomáš Langášek

generální sekretář Ústavního soudu