Ústavní soud se bude znovu zabývat platy soudců

03.06.2013

Ústavní soud, Brno, TZ 31/13

Ústavní soud obdržel v pátek 24. května 2013 návrh na zrušení části zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 11/2013 Sb. (platy soudců). Městský soud v Brně navrhuje zrušení slova „2,75násobek" v ustanovení § 3 odst. 3 uvedeného zákona. Navrhovatel požaduje rovněž přednostní rozhodnutí o návrhu podle § 39 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Řízení o návrhu bude vedeno pod sp. zn. Pl. ÚS 28/13. Soudkyní zpravodajkou byla v souladu s platným rozvrhem práce určena místopředsedkyně Ústavního soudu JUDr. Milada Tomková.

Milada Tomková jako soudkyně zpravodajka informovala dne 28. 5. 2013 plénum Ústavního soudu o tom, že zde existují skutečnosti, které by mohly zakládat pochybnosti o její nepodjatosti. Plénum Ústavního soudu však v usnesení ze dne 29. 5. 2013 dospělo k závěru, že pro její vyloučení z rozhodování nejsou důvody, a Milada Tomková je tedy nadále soudkyní zpravodajkou v této věci.

Návrh Městského soudu v Brně na zahájení řízení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 28/13 je v plném znění k dispozici zde .

Ivo Pospíšil, generální sekretář